NHN : Cng ty c phn Pht trin th Nam H Ni Tin

Xem thm, thnh tch hot ng, nm 2015: C n v xut sc phong tro thi ua ca ubnd. Giy php thit lp trang thng tin in t tng hp trn internet s 1084/GP-stttt do S Thng tin v Truyn thng H Ni cp ngy 16 thng 4 nm 2014. Nm 2013: C n v xut sc phong tro thi ua ca ubnd Ti; c xp hng 105 trong 500 doanh nghip ln nht Vit Nam bi vietnam report JSC xp hng. Vinh, Ngh An; Nh cho sinh vin Vinh Trung,. C23920 3, sn xut xi mng, vi v thch cao. C23910 2, sn xut vt liu xy dng t. Nm 2011: C thi ua xut sc ca ubnd Thnh ph H Ni; Bng khen c nhiu thnh tch trong cc hot ng k nim 1000 nm Thng Long -. S 1 Nguyn Huy Tng, Thanh Xun,. G4610 9, bn bun my mc, thit b v ph tng my khc. V nhiu d n u t cho cc ch u t trong v ngoi nc Tng Cng. Nhng nm qua, handico v cc n v thnh vin c ubnd Thnh ph giao lm ch u t nhiu d n ln v hon thnh ng b, bn giao nhiu. T mc tiu An ton - cht lng tin ln hng u, handico ch trng u t thit b my mc thi cng, c bit l yu t con ngi. In thoi: My l 41292. Xem thm, thi cng xy lp, l lnh vc gp phn ch lc trong vic thc hin tt nhim v u t xy dng, pht trin nh v th ca handico. Tn giao dch: HDI.,JSC, loi hnh hot ng: Cng ty C Phn.

Kim tra C ng Ty C Ph n Ph t Tri n X y D ng V Th ng M i

CNG THN PHT TRI. U t v pht trin nh. Copyright 2007 - Cng ty C phn VCCorp. C28240 6, lp t my mc v thit b cng nghip. Xem thm, t vn thit k, lnh vc t vn thit k lun l th mnh ca handico, vi 2 n v c chc nng chnh trong lnh vc v i ng kin trc s lnh ngh.

Cng Ty C Phn T Vn V Pht Trin Xy Dng Vit Nam

Tn ngnh, m ngnh 1, sn xut sn phm chu. H4933 13 Vn ti hng ha ng thu ni a H5022 14 Hot ng dch v h tr khc lin quan n vn ti H5229 15 Dch v lu tr ngn ngy. F42900 (Chnh) 8 i l, mi gii,. Ban bin tp CafeF, Tng 21, ta nh Center Building. Lin h qung co:. M s thu: a ch: L t.5, ng L Vn Lng, Phng Nhn Chnh, Qun Thanh Xun, Thnh ph H Ni i din php lut: L Minh Quc. C23950 5, sn xut my khai thc m v xy dng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.